header TLS
 
 
 

Incasso

sepa-logoPackage Control (Nederland) B.V. en Transport Load Systems B.V. bieden u de mogelijkheid om uw facturen automatisch te incasseren.

Hiervoor gelden een aantal regels welke zijn vastgelegd in een Europese standaard, welke sinds 1 februari 2014 van kracht is gegaan. Deze zogenaamde SEPA omvat een aantal regels, waarmee we deze zakelijke Europese Incasso kunnen realiseren.

U heeft aangegeven dat u uw factureren door ons wilt laten incasseren. Op deze pagina vindt u het stappenplan om dit te activeren.
LEES ONDERSTAAND AUB AANDACHTIG DOOR.

Bij de zakelijke Europese incasso moet u minimaal twee zaken regelen.
1. U verstrekt een zakelijke (business-to-business) machtiging SEPA aan de ons. U heeft een link naar deze webpagina ontvangen, tezamen met uw machtigings ID (Een machtigingskenmerk is een uniek kenmerk van een machtiging en wordt ook wel een machtigings-ID genoemd. Het is een nieuw kenmerk en moet door de incassant worden toegevoegd aan de machtiging. Dit nummer zal in iedere correspondentie en bank afschriften terug zien zijn). Via onderstaande links kunt 1 of beide incassoformulieren downloaden, afhankelijk van met welk bedrijf u zaken doet en automatisch wilt laten incasseren. U dient dit formulier zelf verder in te vullen in Acrobat Reader, uit te printen en te ondertekenen. Dit formulier (of beide formulieren) moet worden teruggestuurd naar ons. Hier moet eventueel nog een tweede formulier worden bijgevoegd, afhankelijk van de BIC-code van uw bank. Zie hiervoor punt 2.
Download hier het incasso formulier tbv Package Control (Nederland) B.V.

Download hier het incasso formulier tbv Transport Load Systems B.V.

2. U laat bij uw eigen bank registreren dat u deze machtiging daadwerkelijk heeft verstrekt. Dit doet u door dit formulier in te vullen en ook aan ons terug te sturen, tezamen met het in punt 1 genoemde formulier. Dit formulier kan in Adobe Reader ingevuld worden, waarna het uitgeprint kan worden. Wij zorgen dan weer dat dit formulier op het juiste adres van uw bank terecht komt. Bankiert u bij de Rabobank of Citi, dan moet deze registratie via internetbankieren plaatsvinden en kan het formulier genoemd in dit punt dus niet gebruikt worden. U hoeft dan alleen het in punt 1 genoemde formulier terug te sturen. Voor Rabobank volgt u deze link en voor Citi klikt u hier.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u kontakt opnemen met ons via onderstaand telefoonnummer. Uiteraard kunt u ook uw eigen contactpersoon van uw bank benaderen.

Zoeken op deze website

Catalogi TLS

Roldeuren wij maken ze website